Make your own free website on Tripod.com

title_ucapan.gif (3326 bytes)

Pengerusi J/K Perhubungan
PGRM, Negeri Johor
Timbalan Setiausaha Agung
PGRM

gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)gball.gif (988 bytes)

DR. LIM KENG YAIK

SDR. Y.B. DATO' SERI DR. LIM KENG YAIK
Presiden Nasional PGRM
Merangkap Pengerusi PGRM Negeri Johor
全国主席暨柔佛州联委会主席
拿督斯里林敬益医生同志